Nieuws


Voorop lopen in de branche kun je alleen volhouden als je weet wat er speelt

Tower Airvising start met Ionisatie

Tower Airvising start met Ionisatie

Ionisatie wordt ingezet voor het neutraliseren van gassen, geuren (stank), virussen, bacteriën, schimmels en overige schadelijke micro-organismen.

Het product is onder andere inzetbaar in slagerijen, viswinkels, kaaswinkels, groenten en fruit opslag , koelcellen, stallen, vuilopslag, toiletten, slachterijen, bloemenopslag, kantoren, ziekenhuizen, (sport)scholen, restaurants, kapsalons,etc.

Ionisatie heeft voor elk “probleem” een passende oplossing !

Er kan zeer eenvoudig apparatuur worden ingebouwd in bestaande systemen zoals luchtbehandelingskasten, kanalen en airconditioningsystemen. Ook zijn er vrij hangende units beschikbaar die we in elke toepassing kunnen inzetten.

Ionisatie is toepasbaar, overal waar bacteriële besmetting vanuit de lucht of nare geuren niet gewenst zijn:
  • In de voedingsindustrie voor het bestrijden van o.a.Listeria en kruisbesmetting.
  • In kantoren voor het bestrijden van het Sick Building Syndroom.
  • In de bloemen en plantensector voor het bestrijden van Botrytus en Penicillium.
  • In de groenten en fruitsector voor het bestrijden van o.a. kroonschimmel op tomaten en gomplekken op komkommers.
  • Oplossen van stankoverlast.
  • Effectief in het neerslaan en opvangen van fijnstof en beperkt het de statische elektriciteit in serverruimtes.

In de voedingsindustrie:

Terugkomende voedingsmiddelen vanwege verontreiniging kunnen voorkomen worden door de inzet van een Ionisatie in het proces. Wij hebben diverse testen laten uitvoeren in een koelcel op 4° C met 85% RV.

SALMONELLA AGONA
Vernietigt de Salmonella bacterie
welke 40 uur in een koude omgeving overleefd heeft.

LISTERIA MONOCYTOGENES
Listeria kan snel groeien in een koelcel, maar worden snel
vernietigd.
SHIGELLA FLEXNERI
Vlotte bestrijding van Shigella.
PSEUDOMONAS AERUGINOSA
Vlotte bestrijding van Pseudomonas.
ESCHERICHIA COLI
Vlotte bestrijding van Escherichia bacterie.
In kantoren:

Door uitbreiding van elektronische apparatuur en het gebruik van een airconditioningsystemen in optimale geïsoleerde kantoorgebouwen, werken veel mensen in een ongezond klimaat, met als gevolg hoofdpijn, ziekteverzuim en een afname van het concentratie vermogen. Het Sick Building Syndroom (SBS) is een verzameling van klachten welke in verband kunnen worden gebracht aan de werk- en/of woonplaats. De grootste oorzaak van SBS kan in verband worden gebracht met slechte binnenluchtkwaliteit. De verzameling van klachten kunnen uiteenlopen van hoofdpijn, geïrriteerde ogen, concentratiegebrek tot een droge huid en moeheid.

Gebruik van ionisatie in kantoren:
Het natuurverschijnsel van luchtionisatie, zoals na een onweersbui, zorgt voor natuurlijke reiniging van de lucht. Een ionisatie module bootst dit na en 'sproeit' elektronen de lucht in waarbij de elektronen zich hechten aan zuurstofmoleculen. De geladen zuurstofmoleculen (ionen) hechten zich aan het fijnstof in de lucht, waarna dit in de omgeving neerslaat en niet meer schadelijk is. Onze apparatuur kan afrekenen met deze ongezonde lucht, bijvoorbeeld door inbouw in de klimaatinstallatie of luchtkanalen.

In de Slagers, Poeliers en vis markt:

Ionisatie weet de bacteriële besmetting van vlees en vis vanuit de lucht aanzienlijk terug te dringen, via geladen zuurstofclusters en voorkomt kruisbesmetting. Doormiddel van Ionisatie wordt de lucht in de koelcel, verwerkingsruimte en de winkel optimaal gezuiverd waardoor bacteriën, micro-organismen en ongewenste geuren verdwijnen.
De effectiviteit van het systeem is onderzocht in een opslagruimte voor vlees bij een temperatuur van 2 tot 4oC en een luchtvochtigheid van 70–80%.


Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek was het systeem
al bij het begin ingeschakeld en steeg het aantal
microben toen het vijf dagen lang werd uitgeschakeld.
Toen het systeem opnieuw werd ingeschakeld,
daalde het aantal bacteriën snel en bleef laag.

Gebruik van ionisatie in het vis en vlees:
Een continue zuivere frisse lucht in de koelcel, verwerkingsruimte en winkel. Langer kleurbehoud en minder indrogen van vlees. Het Ideale geautomatiseerde oppervlakte- en luchtontkiemende zorgt als aanvulling op de dagelijkse reiniging, desinfectie processen en beperkt kruisbesmetting.

In de groenten en fruitsector:

Wij hebben een schimmel onderzoek laten doen bij diverse telers van groeten en fruit. Hierin wordt de kroonschimmel op tomaten getoetst en schimmel plekken op de gomplekken van komkommers.

10 dagen in standaard houdbaarheidcel Opm: 14 dagen in standaard houdbaarheidcel
Na (5) dagen (3) gomplekken
10 dagen in standaard houdbaarheidcel
met ionisatie
14 dagen in standaard houdbaarheidcel
met ionisatie
Na (10) dagen (1) gomplek
10 dagen in standaard houdbaarheidcel 14 dagen in standaard houdbaarheidcel
Na (7) dagen start de kroonschimmel
10 dagen in standaard houdbaarheidcel
met ionisatie
14 dagen in standaard houdbaarheidcel
met ionisatie
Na (14) dagen de eerste kroonschimmel
Oplossen van stankoverlast:

Slechte luchtkwaliteit in en rond bijvoorbeeld pompstations, zuivering (riool) installaties of andere situtaies van stank kan vele oorzaken hebben. Sterk vervuilende bronnen, gebrek aan ventilatie en ouderwetse oplossingen voor het gebouw kunnen hieraan te grondslag liggen. Ionisatie kan worden ingezet voor het verminderen en verwijderen van gassen, geuren en ziektekiemen uit lucht en oppervlakken.

Rookruimtes:
Ionisatie systemen worden al door ons al op grote schaal toegepast in speciaal door het rookverbod gecreëerde rookruimtes. De kenmerkende geur na een verblijf in deze rookruimtes is niet meer merkbaar en ook de ruimte zelf blijft schoon en fris. Buiten de rookruimte lost Ionisatie het nieuwe probleem op van allerlei andere geuren die nu merkbaar zijn omdat zij vroeger gemaskeerd werden door sigarettenrook.

Effectief in het neerslaan en opvangen van fijnstof:

Je kunt het niet zien, niet ruiken, niet voelen en ook niet proeven. Maar fijnstof is overal, zowel buiten als binnen in kantoor, woning en auto. In (veel) te hoge concentraties in Nederland.

Ionisatie verminderend en elimineert fijnstof:
De geladen zuurstofmoleculen (ionen) hechten zich aan het fijnstof in de lucht, waarna dit in de omgeving neerslaat en niet meer schadelijk is.

Meer informatie:

  • Email of bel ons op nummer T:087 784 92 28
  • Product pagina TA-DX inbouw modellen.
  • Product pagina TA-CX onderbouw modellen.
  • Chemische stoffen lijst met effect beoordeling.

Design Luchtventiel

Het slim ontworpen designventiel is geschikt voor alle projecten waarbij normaal gekozen wordt voor een traditioneel luchtventiel.

Het designventiel is behalve zeer fraai ontworpen ook uitzonderlijk in luchttechnische prestaties en dat i.c.m. een extreem laag geluidsniveau.

U monteert dit designventiel met het grootste gemak als toe of afvoer van lucht in nieuwbouw of bij renovaties.

Meer Informatie