Nieuws


Voorop lopen in de branche kun je alleen volhouden als je weet wat er speelt

Project in beeld "De Waag Amsterdam"

Project in beeld

Project omschrijving:
Tower Airvising heeft voor de verbouwing van de Waag in Amsterdam een aantal zeer bijzondere fancoil-units geleverd.
In combinatie met Inco Klimaat B.V. is er een probleem door de opdrachtgever aangekaart m.b.t. de vergaderzalen i.c.m. een monumentale status. Een traditionele LBK / WTW installatie was geen optie en het CO2 gehalte moest sterk gereduceerd worden.

Ontwerp problemen:

 • Geen gebruik kunnen maken van luchtkanalen.
 • Geen ruimte en toestemming voor een WTW, Koelmachine en LBK.
 • Alleen ruimte onder een bouwkundige vensterbank.

Oplossing:

 • Een verticale Fancoil-unit v.z.v. buitenlucht aanzuig klep geregeld op CO2.

Regel omschrijving:
De fancoil-unit is voorzien van een drie standen ventilator, warmwaterbatterij en mengluchtklep voor de aanzuig van verse buitenlucht. De buitenlucht klep en regelafsluiter zijn voorzien van een modulerende motor en de ruimte opnemer beschikt over een interne temperatuur en CO2 opnemer.

Opgebouwde regeltechniek:

 • Distech vrij programmeerbare regel-unit
 • Temperatuur sensor
 • UTP aansluitingen
 • Belimo servormotor t.b.v. verse luchtklep
 • EC-Smart ruimte bedien unit met CO2 opnemer
 • Belimo servomotor t.b.v. water (CV) regeling

Werking:
Via de thermostaat kan de functie uit,laag,midden,hoog en auto gekozen worden. Als de thermostaat aan staat wordt temperatuur en CO2 regeling vrijgeven. Indien de ruimte op temperatuur is, dan draait de ventilator op laag toeren en zal de luchtklep naar de minimale verse buitenluchtstand gaan en de cv klep is dicht. Als de ruimtetemperatuur verder zakt wordt de regelafsluiter modulerend geopend om de ruimte op temperatuur te houden, mocht dit niet voldoende zijn zal de ventilator automatisch op getoerd worden. Indien het CO2 gehalte in de ruimte boven de ingestelde waarde komt zal de luchtklep verder geopend worden om zo meer verse buitenlucht de ruimte in te blazen.

Vorstbeveiliging:
Indien de inblaastemperatuur sensor beneden de 5 °C meet zal de CV klep openen en de buiten aanzuigklep sluiten. Indien > 2k boven het setpoint van de vorstbeveiliging zal de unit weer volledig opstarten.

Inbouw onder de vensterbank:

Hardware en Software op maat:
Zowel de fancoil-units, roosters ( Grada International ) alsmede de regeltechniek is specifiek ontworpen om de wensen van de opdrachtgever te realiseren. Flexibel omgaan met situaties en het verder nadenken dan een catologus brengt oplossingen in projecten naar een hoger niveau.

 • Doorsnede FCU
 • Ruimte regeling
 • Temperatuur regeling
 • Ventilator regeling.

Mochten wij u kunnen helpen met opmaat gemaakte oplossingen, mail ons dan zeker even voor de mogelijkheden.

Design Luchtventiel

Het slim ontworpen designventiel is geschikt voor alle projecten waarbij normaal gekozen wordt voor een traditioneel luchtventiel.

Het designventiel is behalve zeer fraai ontworpen ook uitzonderlijk in luchttechnische prestaties en dat i.c.m. een extreem laag geluidsniveau.

U monteert dit designventiel met het grootste gemak als toe of afvoer van lucht in nieuwbouw of bij renovaties.

Meer Informatie